Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ИЗЛОЖЕНОТО ПО-ДОЛУ ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПО КОЕТО БИГАРЕНА ЕООД ВИ ПРЕДЛАГА ДОСТЪП ДО СВОИТЕ УСЛУГИ. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ДОГОВОР.

Добре дошли в b2b.bigarena.eu . БигАрена маркетплейс на едро е един вълнуващ нов и лесен за използване пазар за купуване и продаване на стоки във формат на договаряне - "Място за купуване, продаване и търговия на едро". Нашата услуга се основава на доверие и тези Условия помагат за изграждането на доверие между Вас и останалите ползватели на b2b.bigarena.eu .Като условие за ползване на услугите на Б2Б Бигарена ("Услугите"), вие (по-нататък "Вие" или "Ползвателя") се съгласявате да спазвате тези Общи Условия, Правила и Споразумение за ползване. ("Споразумение" или "Условия").

Като използвате достъпа до страниците или информацията, съдържаща се в уеб-сайта на Б2Б Бигарена, намиращ се на www. b2b.bigarena.eu ("Сайтът"), чрез някакво устройство или услуга, или като използвате по някакъв начин Услугата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с Условията, изложени по-долу. Можете да прегледате това Споразумение по всяко време като кликнете върху връзката с Правила и Условия на края на всяка страница.

1. Изменение на Правилата: Б2Б Бигарена си запазва правото да изменя това Споразумение. Б2Б Бигарена ще ви предупреди за всяка съществена промяна на Споразумението чрез поставяне на съобщение на сайта за извършена промяна, както и чрез изпращане на известие на Вашия профил в Б2Б Бигарена или на адреса на вашата електронна поща, регистриран при нас. Всяка и всички промени на това Споразумение ще бъдат отразени и на уеб-сайта. Вие приемате да бъдете обвързани от всички изменения на това Споразумение, когато използвате Сайта, след обявяването на всяко едно такова изменение. Ето защо е важно да преглеждате редовно тези Условия и да поддържате актуална своята информация за контакти, за да сте сигурни, че ще бъдете информирани за всички изменения.

2. Членство / Право на достъп: Нашата Услуга е достъпна само за лица, които могат да влизат в законно обвързващи договори според приложимия закон. Без ограничение на това, нашата Услуга не е достъпна за непълнолетни (лица под възрастта на пълнолетие в тяхната държава или провинция на местожителство) или временно или постоянно отстранени членове на Б2Б Бигарена. Ако не отговаряте на условията, моля не използвайте нашите Услуги. Освен това, Б2Б Бигарена си запазва правото да отказва по свое собствено усмотрение достъп до или използването на нашия Сайт на всеки, по всяко време.

3. Регистрация / Вашият профил: Вие можете да разглеждате Сайта безплатно и без регистрация, но за да използвате нашите Услуги трябва да се регистрирате на Сайта ("Регистрация"). При Регистрацията от Вас ще бъде поискано да предоставите информация като Вашето име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща. Ще бъде поискано също да създадете профил, състоящ се от идентификация на ползвателя и парола ("Вашият Профил"), за да се идентифицирате при бъдещи посещения на Сайта. Опазването на поверителността на Вашата Идентификация и парола е ВАША отговорност и Вие се съгласявате да носите отговорност за цялата дейност, която се извършва през Вашия Профил. Вие не можете да прехвърляте, предоставяте или продавате Вашия Профил (включително оценяване и обратна информация) на никоя трета страна.

Цялата информация, предоставена от Вас при регистрацията се събира в съответствие с правилата на нашата Политика на поверителност, намираща се на //www.b2b.bigarena.eu/politika-za-poveritelnoct. ЗАБЕЛЕЖКА: ВИЕ ТРЯБВА ДА НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ВЯРНА И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ. АКО ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ПРЕДОСТАВИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е НЕВЯРНА, ПОДВЕЖДАЩА, НЕТОЧНА, НЕАКТУАЛНА ИЛИ НЕПЪЛНА, БигАрена ИМА ПРАВО ДА ПРЕУСТАНОВИ ИЛИ ПРЕКРАТИ ВАШИЯ ПРОФИЛ И ДА ОТКАЖЕ ВСЯКАКВО ИЛИ ВСИЧКИ ТЕКУЩИ ИЛИ БЪДЕЩИ ПОЛЗВАНИЯ НА УСЛУГАТА (ИЛИ НА НЯКАКВА ЧАСТ ОТ НЕЯ).


4. Цени и такси: Присъединяването към Б2Б БигАрена и показването на артикули е безплатно, но Б2Б БигАрена може да таксува различните Услуги, предлагани през нашия Сайт. За да продавате в Б2Б Бигарена маркетплейс трябва да ползвате действащите Търговски планове, които са 4% от оборота на всяка усъществена сделка през платформата на b2b.bigarena.eu. Сделка означава, че парите са преведени и получени в сметката на продавача. Б2Б Бигарена маркетплейс, действа като 3-то лице гарант за всяка сделка между продавач и купувач. За да увеличим сигурността и намалим възможността за измами, Всички преводи по направени заявки, се превеждат по сметка на БигАрена ЕООД достъпна и видна през клиентския ви профил. Когато сумата постъпи в наша сметка, продавача е задължен да изпрати стоката си едва тогава. Парите по сделката се изплащат на продавача само след потвърждение от страна на купувача за получена стока.
Банкови такси: За всяка сделка, банковите такси се поемат както от продавача, така и от купувача. Таксата за всеки банков превод е 2%.

Ценова политика: Вие се съгласявате и се задължавате да заплащате всички такси, включително всички приложими данъци и такси, свързани с вашите продажби, доход, акциз, внос, износ, ДДС и др., свързани с използването на нашите Услуги и Сайта.

  • Такси за обработване: Някои покупки, извършвани чрез Б2Б БигАрена маркетплейс, могат да подлежат на невъзстановима такса за обработване на отделен артикул. Някои банки също налагат такси за международни сделки. Ако правите международна покупка, вашата банка може да конвертира платежната сума във вашата местна валута и да наложи такса за това. В допълнение, чуждестранна такса за обработка може да бъде наложена от банки извън вашата територия. Ако имате въпроси за тези такси за международни сделки или за прилагания валутен обменен курс, моля свържете се с вашата обслужваща банка.

Ние си запазваме правото да изменим или прекратим, временно или постоянно, някои или всички наши Услуги по всяко време с или без известие. В случай, че въведем нова услуга, таксите за тази услуга са в сила месец след нейното въвеждане. Ние можем също да решим да намалим временно цените за наши Услуги за промоционални събития (например, безплатни дни на показване) и такива промени са в сила, когато поставим обява за промоционалното събитие на Сайта. Освен това, ние може да изменим цените на нашите услуги по всяко време и по наше усмотрение. Освен споменатите по-горе ценови изменения, измененията влизат в сила след като бъдат публикувани на Сайта.

5. Бигарена е маркетплейс на едро: Нашата платформа действа като свободен пазар, на който производители и вносители могат да продават стоките си на други търговци и дистрибутори. БигАрена проверява идентичността и правния статут на продавача, като предоставя фирмени данни, банкови сметки. Ние подпомагаме сделките между купувачи и продавачи, които използват нашия Сайт и им помагаме от началото до завършването на покупката, включително и връщане на парите, ако се наложи.

Ние се отнасяме много сериозно към всички аспекти на нашата дейност и се грижим следното да Ви бъде предоставено:

  • Проверени доставчици – Преди да бъдат одобрени за участие на B2b.Bigarena.eu, всички доставчици преминават през процес на подробна регистрация и предоставят цялата необходима законова информация за своя бранд и търговско дружество. Тази информация се анализира и проверява от нашия юридически екип. Когато бъде потвърдена положителната репутация на търговеца, той се ангажира с конкретни задължения и правила, които защитават крайния клиент. Само тогава производителят получава право да започне търговия на платформата.

  • Парична гаранция – За да гарантираме, че няма да се сблъскате с нежелани практики, b2b.bigarena.eu ще пази Вашите пари, докато получите Вашата поръчка и само тогава ще ги предаде на производителя/вносителя продавач. Ако по някаква причина Вашата поръчка не е при Вас в упоменат от продавача срок B2B.bigarena.eu, ще ви върне всички пари.

  • Връщане – Вие можете да върнете всеки артикул до 14 дни от получаването му, без да ви задаваме каквито и да е въпроси за това. Артикулът, обаче, трябва да бъде непокътнат, без повреди и дефекти и опаковката трябва да бъде цяла и да има добър търговски вид. Моля консултирайте се с продавача ви преди да предприемете тези действия.

  • Сигурност – Ние вярваме, че сигурността и доверието са много важни аспекти на всяко начинание. Ето защо ние сме в крак с тенденциите и използваме най-добрите съществуващи средства за сигурност. Ние сме 3-то лице за всяка ваша сделка. Така гарантираме, че каквото и да стане, ние ще имаме контрол над ситуацията и ще действаме справедливо за да защитим правата на всеки потребител.

6. Ограничения на показването: БигАрена забранява показването или продажбата на какъвто и да е артикул, забранен за продажба от някакъв приложим закон, наредба, правилник, заповед или разпоредба, включително, но не само артикули, посочени в раздел

7. Продажби: Вие трябва да имате законното право да продавате стоките, които показвате за продан на нашия Сайт. В показаното Вие трябва да описвате Вашия артикул и всички условия за продажбата му. Ако покажете артикул, Вие сте задължени да завършите сделката с другата страна при условията, които сте посочили, освен ако сделката е забранена по закон или от това Споразумение. Вие сте задължени също и да заплатите цената за сделката, определена в Ценовата политика. Артикул, показан за продан, може да бъде оттеглен по всяко време преди поръчка от купувач. БигАрена ще получи заплащането от купувача, само след като продавача повтроно потвърди пред купучава наличността на продуктите. След потвърждението на сделката и извършено плащане от страна на продавача към лицето гарант БигАрена ЕООД , поръчката ще бъде изпратена на продавача за изпълнение, и статуса на поръчката ще бъде променен в панела ви на БигАрена. Продавачът има задължението да приготви и изпрати стоките в съответствие с вариантите на доставка, посочени от него. БигАрена ще задържи плащането за период от 1 до 3 дни от датата на доставката, преди да ги предаде на продавача, за да гарантира на продавача получаването на парите при завършване на сделката и на купувача, че ще може да си получи обратно парите в случай, че върне стоките. Продавачът е длъжен да приеме върнатите стоки, изпратени му обратно до 14 дни от датата на доставката. Доставката трябва да включва гаранция и формуляр за връщане на стоките както е по закон. В случай на оспорване на плащане, направено по банков път или в случай на неправомерна транзакция парите няма да бъдат превеждани на продавача до разрешаването на случая.

8. Покупки: Ако Вие направите заявка за закупуване и заявката бъде приета, Вие имате право да завършите сделката с другата страна и да бъдете обвързани с правилата и условията, определени от продавача, освен ако (I) сделката е забранена по закон или от това Споразумение, или (II) продавачът значително измени описанието на артикула или артикулът не отговаря на описанието на продавача, или (III) в показаната информация е допусната печатна грешка, която засяга съществено условията за продажба. Продавачът издава фактура за всяко плащане по поръчка за закупуване. Вие се съгласявате да получавате такива фактури по електронен път чрез качването им във Вашия профил.

9. Информация за ползвателя: "Информация за ползвателя" се дефинира като всякаква или цялата информация или данни, които Вие предоставяте на БигАрена или на други ползватели при Регистрацията, поръчката, продажбата или в процеса на оценка на ползвателите и чрез всякаква интерактивна възможност на системата, включително електронна поща. Вие предоставяте и гарантирате, че Вашата Информация за ползвателя (I) не е невярна, неточна, непълна или подвеждаща; (II) не е измамническа и не се отнася за продажба на фалшифицирани или откраднати артикули; (III) не нарушава авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или други права на собственост, или права за огласяване или поверителност на трета страна; (IV) не нарушава никакъв закон, наредба, правилник, заповед или разпоредба (включително и без ограничения, онези, отнасящи се до контрола върху износа, защитата на потребителите, нелоялната конкуренция, против дискриминацията или фалшивото рекламиране); (V) не е клеветническа, или в нарушение на закона заплашваща или тормозеща; (VI) не е неприлична и не съдържа детска порнография; (VII) не съдържа каквито и да е вируси, Троянски коне, червеи, бомби със закъснител, закъснители или други компютърни програмни похвати, предназначени да повредят, да взаимодействат вредно, да прихванат тайно или да обсебят някоя система, данни или лична информация; (VIII) не създава задължения за Бигарена, нито води до причина Бигарена да се лиши (изцяло или отчасти) от услугите на нашия доставчик на Интернет услуги или други доставчици; (IX) не е свързана пряко или непряко с друг уеб-сайт. Вие се съгласявате да не използвате каквато и да е информация за други ползватели, освен на необходимата за завършването на сделка, в която участвате Вие и друг ползвател.

10. Ограничен лиценз: Вие се съгласявате да предоставите и с настоящето предоставяте на Бигарнеа без авторски хонорар не-изключително, със световен обхват, постоянно, неотменимо право, което може да се преотдава (многократно), както и лиценз за използване на материалите, които изпращате на Бигарена, както и за използване на всички свързани с тях авторски права, търговски марки и права за разгласяване и други права на собственост или права върху интелектуална собственост, притежавани от Вас, във всички съществуващи или бъдещи медии, известни или неизвестни, във (I) Вашата Информацията за ползвателя; (II) съдържанието, материала или ползвателските данни в показаното от Вас; (III) Вашата Идентификация на ползвателя и (IV) географското разположение и описание на всеки показан артикул, продаден или закупен от Вас на Сайта, доколкото възползването от тези права няма да наруши политиките, изложени в Политиката на неприкосновеност на личния живот на Сайта. Чрез изпращането по електронна поща, сваляне от сайт, показването, осъществяването, предаването или разпространяването по друг начин на информация или друго съдържание ("Ползвателско съдържание") на Сайта, Вие предоставяте на Бигарена, неговите съдружници, чиновници, директори, служители, консултанти, агенти и представители, включително и без ограничения, неограниченото право да копира, разпространява, предава, показва и изпълнява публично, репродуцира, редактира, превежда и преформатира Ползвателското съдържание. Вие няма да получите възнаграждение за каквото и да е Ползвателско съдържание.

11. Ограничения на ползването: Нашите услуги могат да бъдат използвани само за законни цели. Предаването, изпращането по електронна поща, разпространението или запазването на материал, както и поведение, нарушаващо някой приложим местен или чуждестранен закон или разпоредба са строго забранени. Това включва, без ограничения, използването без разрешение на всякакъв материал, защитен с патент, авторско право, търговска марка или друго право на интелектуална собственост, материали, които са непристойни, опозоряващи или клеветнически, които представляват незаконна заплаха, нарушават правилата за неприкосновеност на личния живот или огласяване, или нарушават закони за контрол на износа. Вие се съгласявате да спазвате всеки приложим закон, наредба, правилник, заповед и разпоредба ("Закони"), по отношение на вашето използване на Сайта и нашите Услуги и да спазвате договорните си задължения, свързани с вашата дейност за купуване и продаване. Вие се съгласявате да не използвате Сайта по начин, който води до нарушение, или предлага сделка, която, ако бъде извършена, би нарушила някой закон, би изложила Бигарена, неговите съдружници, чиновници, директори, служители, консултанти, агенти и представители, на гражданска или наказателна отговорност или би нарушил това Споразумение. Вие сте съгласен и приемате, че единствено Вие сте отговорен да получите всички необходими лицензи и разрешения за Вашите сделки и да проверите, че другите ползватели на Сайта, с които Вие извършвате сделки, са направили същото. Вие се съгласявате да не използвате никаква информация от нашия Сайт или информация за някой купувач, продавач или друг ползвател, която Вие научавате, за никакви други цели освен за нуждите на приключване на сделката на нашия Сайт. Всяко действие, целящо да манипулира системата и да измени Вашия ползвателски профил или профилите на други ползватели е строго забранено. Освен това Вие се задължавате да не използвате какъвто и да е робот, паяк или друго автоматизирано устройство, процес или средство за влизане в Сайта и да не копирате по какъвто и да е друг начин Сайта за каквито и да е търговски цели.

12. Политика относно съдържанието: Вие се съгласявате да не качвате, сваляте, показвате, изпълнявате, предавате или разпространявате по друг начин никакво Ползвателско съдържание, което (I) e опозоряващо, клеветническо, непристойно, порнографско, обидно или заплашващо; (II) проповядва или насърчава поведение, което може да представлява криминално престъпление, да поражда гражданска отговорност или да нарушава по друг начин някой приложим местен, щатски, национален или чуждестранен закон или разпоредба; (III) да рекламира или по друг начин да се опитва да набира средства, или стоки или услуги; (IV) да засяга категории от хора заради тяхната раса, религия, страна на произход, сексуална ориентация или пол; (V) да изобразяват актове на насилие или престъпление, извършители или жертви на насилие или престъпление, или целят подтикване към насилие или престъпление; (VI) да са свързани или да се отнасят до всякакви "групи на омраза", т.е. групи, организирани отчасти за поощряване на подтисничеството или налагането на превъзходство на каквито и да е категории хора; (VII) да съдържат обзори, състезания, пирамиди, вериги от писма, безполезна поща, спам или нежелани съобщения; (VIII) да създава фалшива самоличност за заблуда на останалите. Бигарена си запазва правото да прекрати Вашето получаване, предаване или друго разпространяване на всякакви такива материали с използването на Сайта или Услугите и ако е уместно да изтрие всякакви такива материали от своите сървъри. Политика на Бигарена е да съдейства изцяло на правоохранителните органи и агенции при разследването на всяко нарушение на тези Условия или на всякакви приложими закони.

13. Съобразяване със Законите за интелектуална собственост и за огласяване: Вие се съгласявате да не създавате връзка към уеб-сайт или към файл или данни на уеб-сайт на която и да е трета страна без разрешението на тази трета страна. Вие се съгласявате да не използвате какъвто и да е автоматичен или ръчен процес за следене и копиране на каквато е да е част от Сайта без предварителното писмено разрешение на Бигарена. Вие се съгласявате да не използвате Сайта по никакъв начин, който нарушава или предлага сделка, която, ако бъде извършена, би нарушила търговската марка, авторското право, патентът, търговската тайна, търговския вид, правата за огласяване и за неприкосновеност на личния живот или други права на собственост на Бигарена или на някоя трета страна. При влизане в Сайта или използване на Услугите на Бигарена, Вие се съгласявате да спазвате закона и да зачитате правата за интелектуална собственост на другите. Вашето използване на Сайта по всяко време се ръководи и е подчинено на приложимите закони по отношение на притежанието на авторско право и използването на интелектуална собственост. Вие се съгласявате да не качвате, сваляте, показвате, представяте, предавате или разпространявате по друг начин каквато и да е информация, съдържание или стоки в нарушение на авторското право, търговските марки или други права на интелектуална собственост или права за собственост на която и да е трета страна. Единствено Вие ще бъдете отговорен за всякакво нарушение на всякакви приложими закони и за всякакво нарушение на правата на трета страна, предизвикани от всякаква информация, съдържание или стоки, които Вие осигурявате, предавате, разпространявате или продавате или която е осигурена, предадена, разпространена или продадена с използването на Вашата Идентификация на ползвател. Продажбата на неразрешени или фалшифицирани артикули или имитации е забранена, както и използването на търговската марка на трета страна във връзка с неоригинални стоки. Задължението за доказване, че някое Ползвателско съдържание не нарушава никой закон или права на трета страна, е единствено Ваше. Ако се установи, че Вие продавате неразрешени стоки, Бигарена си запазва правото да разкрие Вашата идентичност, информация за контакти (включително всички други имена, идентификации или адреси на електронна поща, които може да сте използвали преди това) и информация за кредитни карти при поискване от собственика на правата върху интелектуалната собственост и да оказва помощ при всякакво наказателно преследване. Това разкриване може да бъде направено без да сте уведомени.

14. Злоупотреби със Сайта: Бигарена може да разследва сигнали за злоупотреби и когато е уместно – да ограничи или забрани Вашето използване на Сайта или да измени Вашия ползвателски профил, в следствие на неговите решения. Вие се съгласявате в конкретни случаи Бигарена да има достъп до Вашия профил и записи, за да разследва оплаквания или твърдения за злоупотреба, нарушения на правата на трета страна или други неразрешени използвания на Сайта. Бигарена няма намерение да оповестява съществуването или провеждането на такова разследване, освен когато това се изисква от закона, но Бигарена си запазва правото да прекрати Вашия профил или Вашия достъп до Сайта незабавно, с или без предупреждение до Вас, ако Бигарена смята, че Вие сте нарушили някои от Условията тук, предоставили сте на Бигарена невярна или подвеждаща информация или сте попречили на други да използват Сайта. Всички решения са окончателни и се правят по собствена преценка на Бигарена. Приемайки тези Условия, Вие се съгласявате да участвате в разследвания и да бъдете обвързани с решенията на Бигарена. Ако Бигарена, по своя собствена преценка реши, че е извършено нарушение на настоящето Споразумение, или ако Бигарена смята, че Вашите действия могат да доведат до юридическа отговорност за Вас, за наши ползватели или за нас, Бигарена може да предприеме всякакви действия или да използва всякакви средства за правна защита, които счита за необходими или разумни, включително, но не само отправяне на предупреждение, подаване на оплакване, премахване на всякакво показване, рекламиране или нарушаващ материал от нашия Сайт, преустановяване или прекратяване на Вашия профил, оповестяване на Информация за ползвателя, изпращане на сигнал до съответните власти и/или изключване на всяко лице (или лица), което може да е нарушило някое Условие в настоящето Споразумение. Бигарена може да съдейства на всякакво разследване на която и да е правителствена или местна институция, съд или трибунал. Такова съдействие може да бъде с или без известие до Вас. Преди да вземе своето решение, при разследването Бигарена ще вземе предвид всеки докладван профил. В случай на каквото и да е преустановяване или прекратяване на Вашия профил поради нарушение на Условията на Бигарена, Вие сте длъжни да погасите задълженията си по своя профил (включително, но не само окончателните такси) за вашето използване на Сайта, като всички такива такси ще станат незабавно дължими и изискуеми.

15. Право да управлява Сайта: Бигарена си запазва правото, но без да има задължението: (a) да следи Сайта за нарушения на това Споразумение; (б) да предприема законови действия срещу всеки който, по собствена преценка на Бигарена, нарушава това Споразумение, включително, без ограничения, да докладва за Вас на правоохранителните служби; (в) по собствена преценка на Бигарена и без ограничение, да отказва, ограничава достъп до или наличност на, или да деактивира (доколкото е технологично възможно) всякакво ползвателско показване или друг престъпен материал или всякаква част от него, който може да нарушава тези Условия или някоя от политикитe на Бигарена; (г) по собствена преценка на Бигарена и без ограничение, без предупреждение и без да носи отговорност да премахва от Сайта или по друг начин да деактивира файлове и съдържание, които са прекалено големи по размер или по някакъв начин затрудняват системите на Бигарена; (д) да прекратява профилите на повторни нарушители и (е) във всяко отношение да ръководи Сайта по начин, имащ за цел да опазва правата и собствеността на Бигарена и на трети лица и да подпомага правилното функциониране на Сайта.

16. Право да изключва Ползватели: БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА НИКОЯ ДРУГА РАЗПОРЕДБА ОТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, БИГАРЕНА СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО, ПО СВОЯ СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БЕЗ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЗВА ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА НА ВСЯКО ЛИЦЕ НА ВСЯКАКВО ОСНОВАНИЕ ИЛИ ИЗОБЩО БЕЗ ОСНОВАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВА РАЗПОРЕДБА, ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛИ УГОВОРКА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ НА ВСЯКАКЪВ ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ РАЗПОРЕДБА.

17. Използване на програмни продукти: Бигарена може да направи достъпни за Вас някои програмни продукти от Сайта. Ако Вие свалите програмни продукти от Сайта, програмните продукти, заедно с всички файлове и образи, съдържащи се или създадени от програмните продукти и съпътстващите ги данни (събирателно – "Софтуер") се смятат лицензирани на Вас от Бигарена само за Ваша лична, нетърговска, домашна употреба. Такова сваляне не прехвърля нито правото на собственост, нито правата на интелектуална собственост върху Софтуера и Бигарена запазва цялостна и пълна собственост върху този Софтуер, както и всички права за интелектуална собственост върху него. Вие не трябва да продавате, разпространявате или размножавате Софтуера, нито да правите декомпилация, да прилагате "обратно инженерство" или деасемблиране или да превръщате по друг начин Софтуера в човеко-разбираема форма. Всички търговски марки и лога са притежание на Бигарена или неговите лицензатори и Вие по никакъв начин не може да ги копирате или използвате.

18. ОТХВЪРЛЯНЕ НА ГАРАНЦИИ: ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НИ Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. САЙТЪТ И УСЛУГИТЕ НИ СЕ ПРЕДЛАГАТ "КАКТО СА" И "КАКТО СА НАЛИЧНИ" И БЕЗ УВЕРЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД. ДОКОЛКОТО ЗАКОНЪТ ПОЗВОЛЯВА, БИГАРЕНА, НЕГОВИТЕ ЧИНОВНИЦИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ И АГЕНТИ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКА И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРАЗЕНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННО УСТАНОВЕНИ, СВЪРЗАНИ СЪС САЙТА И НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ДАДЕНИ ЦЕЛИ, НЕНАРУШАВАНЕ И НЕНАМЕСА ВЪВ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И УСЛУГИТЕ. Някои юрисдикции не разрешават отхвърлянето на подразбиращи се гаранции, така че гореизложеното отхвърляне може да не се отнася за Вас.

БИГАРЕНА НЕ ДАВА УВЕРЕНИЯ И НЕ ПРАВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА И НЕ ПРИЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ (А) ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ НА СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ; (Б) ЛИЧНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ПОВРЕДИ НА ИМУЩЕСТВО ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД В РЕЗУЛТАТ НА ВАШЕТО ВЛИЗАНЕ В И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА; (В) ВСЯКАКЪВ НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ ЗАЩИТЕНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ДО ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ДРУГА ЛИЧНА И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЯХ; (Г) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО КЪМ ИЛИ ОТ САЙТА; (Д) ВСЯКАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ СОФТУЕРНИ ДЕФЕКТИ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА ОТ НЯКОЯ ТРЕТА СТРАНА, И/ИЛИ (Е) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ В НЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ МАТЕРИАЛ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ ПОКАЗАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ НАПРАВЕНО ДОСТЪПНО ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ САЙТА. БИГАРЕНА НЕ ГАРАНТИРА, ОДОБРЯВА ИЛИ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА Е АРТИКУЛ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНА ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНА ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТА ИЛИ ВСЯКАКЪВ ХИПЕР-СВЪРЗАН УЕБСАЙТ, ИЛИ ПРИСЪСТВАЩА В НЯКАКВА РЕКЛАМА И БИГАРЕНА НЯМА ДА УЧАСТВА В ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА НЯКАКВА СДЕЛКА МЕЖДУ ВАС И ТРЕТА СТРАНА, ПРЕДОСТАВЯЩА АРТИКУЛИ ИЛИ УСЛУГИ. КАКТО ПРИ ПОКУПКАТА НА АРТИКУЛ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ КОЕТО И ДА Е СРЕДСТВО ИЛИ СРЕДА, ВИЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА ПРОЯВЯВАТЕ ПРЕДПАЗЛИВОСТ, КЪДЕТО Е УМЕСТНО.ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ПОЛУЧАВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛ И/ИЛИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА СТАВА НА ВАШ РИСК И ЕДИНСТВЕНО ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ОТГОВОРЕН ЗА ВСЯКА ЩЕТА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КАКВАТО И ДА Е СДЕЛКА. НИКАКЪВ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА, КОЯТО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ОТ БИГАРЕНА ИЛИ ЧРЕЗ, ИЛИ ОТ САЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ, НЕ СЪЗДАВА ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ ТУК.

19. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА: В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ БИГАРЕНА ИЛИ НЕГОВИТЕ ЧИНОВНИЦИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ДРУЖЕСТВА, НА КОИТО БИГАРЕНА Е ДЪЩЕРНО, НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ И СЪДРУЖНИЦИ НЯМА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ КЪМ ВАС ИЛИ НЯКОЯ ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ И НАКАЗАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (НЕЗАВИСИМО КАК СА ВЪЗНИКНАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ЩЕТИ ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ С УМИСЪЛ), ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ЩЕТИ ОТ РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С (I) НАШИЯ САЙТ И УСЛУГИ ИЛИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ; (II) ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪОБЩЕНИЯ; (III) СДЕЛКИ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРЕЗ САЙТА ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ИЛИ (IV) НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛСКО ПРЕДАВАНЕ ИЛИ ДАННИ, ДОРИ И АКО БИГАРЕНА СА БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ БИГАРЕНА НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗКАЗВАНИЯ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА, ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ, ВРЕМЕННО ИЛИ ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОВА Е БИЛО ОПРАВДАНО ИЛИ НЕ, ОТ НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕНО, НЕИЗБЕЖНО ИЛИ ИЗБЕЖНО. НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО ПРОТИВНО, СЪДЪРЖАЩО СЕ ТУК, ОТГОВОРНОСТТА НА БИГАРЕНА КЪМ ВАС ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА НА ДЕЙСТВИЕТО, ЩЕ БЪДЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА (АКО ИМА ТАКАВА), ПЛАТЕНА ОТ ВАС НА БИГАРЕНА ЗА УСЛУГИТЕ НА БИГАРЕНА ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. Някои юрисдикции не разрешават ограничение на отговорността или изключване на гаранциите или отговорностите за преки или косвени вреди, така че някои неща от гореизложеното може да не се отнася за Вас.

20. Присъединени сайтове: Бигарена не контролира и няма задължения към уеб-сайтовете или материалите на която и да е трета страна. Бигарена може да работи с множество партньори, чийто сайтове в Интернет могат да имат връзки със Сайта. Тъй като нито Бигарена, нито Сайтът има контрол над съдържанието и работата на тези партньорски и присъединени сайтове, Бигарена не гарантира точността, валутата, съдържанието или качеството на информацията, предоставяно от такива сайтове и Бигарена не поема никаква отговорност за непредвидено, осъдително, неточно, подвеждащо или незаконно съдържание, което може да се намира на тези сайтове. Също така, в хода на Вашето използване на Сайта, от време на време може да имате достъп до съдържание (включително, но не само уеб-сайтове), притежавано от трети страни. Вие приемате и сте съгласни Бигарена да не дава каквито и да е гаранции и да не поема отговорност за точността, валутата, съдържанието или качеството на съдържанието на третата страна.

21. Забранено използване: Бигарена налага известни ограничения на Вашето разрешено използване на Сайта. На Вас ви се забранява да нарушавате или да се опитвате да нарушите някоя от защитните системи на Сайта, включително но не само: (I) да осъществявате достъп до съдържание или данни, които не са предназначени за Вас, или достъп до сървър или профил, за който нямате разрешение; (II) да се опитвате да проучвате, сканирате или изпробвате уязвимостта на Сайта или всяка свързана с него система или мрежа, или да преодолявате защитата или мерките за разпознаване без съответно упълномощаване; (III) да пречите или да се опитвате да пречите на услугите за някой ползвател, домакин или мрежа, включително, без ограничения, чрез пускане на вирус в Сайта, претоварване, "наводняване", засипване с потоци от реклами, "бомбардиране със съобщения" или "блокиране"; (IV) да използвате Сайта за изпращане на непоискани съобщения, включително, без ограничение на промоции или реклами за стоки или услуги; (V) да подправяте някакъв пакетен хедер на Интернетен протокол (TCP/IP) или някаква част от информацията в хедера на някакво електронно съобщение или на някаква поща чрез използване на Услугата, или (VI) да опитвате модификация, прилагане на "обратно инженерство", декомпилиране или деасемблиране, да превръщате или да се опитвате да превърнете по друг начин в човеко-разбираема форма някой от програмните кодове, използвани от Бигарена при обезпечаването на Сайта. Всяко нарушаване на системната или мрежова сигурност може да доведе до гражданска и/или наказателна отговорност.

22. Непредвидени обстоятелства: Бигарена няма да бъде отговорен за невъзможността да изпълнява задълженията си по тези Условия поради възникването на обстоятелства извън неговия разумен контрол, включително но не само: трудови вълнения, спиране на Интернет или прекъсване на услугата, комуникационно прекъсване, срив в работата на доставчик на услуги за Бигарена, пожар, тероризъм, природни бедствия или война.

23. Освобождаване от отговорност: Вие се съгласявате да предпазвате и да не търсите отговорност от Бигарена и (когато е приложимо от) неговите чиновници, директори, служители, агенти, дружества, на които Бигарена е дъщерно, негови дъщерни дружества, партньори и съдружници, за всякакви загуби, задължения, искове и претенции, включително разумни адвокатски възнаграждения, отправени от която и да е трета страна, дължащи се на или произлизащи от Вашето използване на Сайта и/или всякаква дейност, проведена от Вашия профил в нарушение на това Споразумение и/или породена от неспазване на това Споразумение и/или неспазване на Вашите изявления и гаранции, посочени тук и/или от каквото и да е съдържание, показано на Сайта, каквато и да е сделка с други ползватели на Сайта, неспособност да доставите стоки или извършите плащания на други ползватели на Сайта или някакво нарушение на правата върху интелектуална собственост или други права на трета страна, което става причина за задължение на Бигарена към друго лице.

24. Спорове между Ползватели: Отговорността за Вашето поведение е единствено Ваша. Бигарена си запазва правото, но не е длъжен, да следи споровете между Вас и други ползватели на Сайта.

25. Арбитраж на спорове: Страните взаимно се съгласяват да отнасят всички спорове, свързани с настоящето Споразумение, Услугата или Сайта за обвързващ арбитраж от Арбитражния съд за търговски спорове – Бургас, България (www.arbitar.eu) съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Страните се съгласяват, че всякакви искове или поводи за предприемане на действие, произтичащи от или свързани с използването на Услугата или Сайта или това Споразумение трябва да бъдат подадени до една (1) година след възникването на такъв иск или повод за предприемане на действие или да бъдат забравени завинаги. Освен това Вие и Бигарена се съгласявате, че всяка страна може да отправи иск към другата само на индивидуална основа, а не като ищец или член на група или представител или в следствие на действие или съдебно преследване на Главния прокурор. Арбитражът ще бъде на български език. Освен когато се изисква от закона, никоя страна, нито арбитърът, не може да разкрива съществуването, съдържанието или резултатите от никое арбитражно дело без предварителното писмено съгласие на двете страни. Изпълнението на арбитражното решение може да бъде отнесено до всеки съд, имащ юрисдикция. Ако се окаже, че това споразумение за арбитраж не е приложимо към определен иск или спор, страните приемат персоналната юрисдикция и мястото на съдилищата, разположени в Бургас, България и за целите на разрешаването на всички такива искове или спорове, като тези Условия ще бъдат тълкувани според българските закони.

26. Авторско право: Цялото съдържание на Сайта е: Copyright ©2020 "Бигарена" ЕООД, бул. Шести септември " № 54, Пловдив 4000, България. Всички права запазени.

27. Без лиценз: Нищо, намиращо се на Сайта, не трябва да се разбира като даване на лиценз на Вас за използване на някоя от търговските марки, сервизните марки или лога, притежавани от Бигарена или от трета страна.

28. Известие: Всички известия до Бигарена, дадени по силата на това Споразумение, трябва да бъдат изпращани по пощата с обратна разписка или чрез куриер на адрес: "Бигарена" ЕООД, бул. Голямоконарско шосе 29, Пловдив 4000, България, "На вниманието на: Юридически отдел". Всички известия от Бигарена, отправени до Вас, ще се изпращат на Вашия пощенския адрес или адреса на електронната поща, който имаме записан в нашите регистри. Известието ще се смята за дадено двадесет и четири (24) часа след изпращането по електронната поща, освен ако Бигарена е уведомен, че електронният адрес е невалиден или, в случай на известие изпратено по пощата или чрез куриер, три (3) работни дни след датата на изпращането. Бигарена може също да даде известие за промени в тези Условия или по други въпроси, отнасящи се до Бигарена, като публикува на Сайта известие до Ползвателите.

29. Общи положения: Настоящето Споразумение ще се ръководи от и тълкува според законите на Република България. Заглавията са само за ориентация и по никакъв начин не определят, ограничават, тълкуват или описват рамките или обхвата на всеки раздел. В случай, че някоя част от това Споразумение бъде обявена за невалидна или недействителна, тази част от Споразумението ще се смята за отделима и няма да засяга валидността или приложимостта на което и да е от останалите разпоредби. Ако Бигарена не предприеме нищо по отношение на нарушение от страна на Вас или други лица, това не означава отказване от правото на действие при следващи или подобни нарушения. Вие с Бигарена сте независими предприемачи. Това Споразумение нито предвижда, нито създава някаква агенция, партньорство, съвместно начинание, взаимоотношения работодател-служител или предоставящ франчайз-получаващ франчайз. Раздели 4 (Цени и такси), 10 (Ограничен лиценз), 18 (Отхвърляне на гаранции), 19 (Ограничение на отговорността), 23 (Освобождаване от отговорност), 25 (Арбитраж на спорове), 28 (Известие) и 29 (Общи положения) ще останат в сила и след изтичането или прекратяването на това Споразумение.

30. ПОТВЪРЖДЕНИЕ: КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА НА БИГАРЕНА ИЛИ ВЛИЗАТЕ В САЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЯХ.